مشاغل در صنعت هوانوردی جهانی

ما در حال حاضر شاهد گزارش های نگران کننده رسانه ها در مورد کمبود بیمارستان ها در سراسر جهان هستیم بلیط هواپیما  ، بنابراین اجازه دهید حمل و نقل هوایی کار خود را انجام دهد. ما سابقه پر افتخاری در پروازهای اضطراری از طرف NHS داریم و این نوع فعالیت نباید متوقف شود.

در حالی که قابل درک است که در این زمان نگرانی اصلی دولت ها در سطح جهانی، سلامت و ایمنی شهروندان آن است، اما دست کم گرفتن پیامدهای اقتصادی بسیار شدید ناشی از تعطیلی زنجیره تامین نیز بسیار خطرناک است. چه کسی می داند که آیا آنها می توانند دوباره راه اندازی کنند؟ تا جایی که بتوانیم باید اقتصاد را در حرکت نگه داریم و این لزوماً شامل حمل و نقل است.

کسب‌وکار ما، مانند سایر مشاغل در صنعت هوانوردی جهانی، تأثیر COVID-19 را احساس می‌کند بلیط هواپیما مشهد تهران ، اما همه ما می‌دانیم که برای حفظ سلامت شهروندان جهانی، سفر باید محدود شود تا این ویروس مهار شود. اما نکته کلیدی در اینجا این است که سفر محدود است، نه “ممنوعیت عمومی”. ما فقط می خواهیم که اقدامات متناسب انجام شود. ما آسمان ها را باز کردیم تا بتوانیم مردم و کالاها را به سرعت و کارآمد به سراسر جهان منتقل کنیم: بیایید در مواقعی که بیش از هر زمان دیگری نیاز به انجام این کار داریم آنها را به طور کامل نبندیم تا مردم را ایمن به خانه پرواز دهیم و به کسانی که شدیداً به آنها نیاز دارند برسیم. آنها

دیدگاهتان را بنویسید